سایت رسمی هواپیمایی قشم

  مقررات مربوط به اطفال

نوزادان

آن دسته از مسافرين پروازهاي هواپیمایی قشم كه كمتر از 2 سال سن داشته باشند ، تحت عنوان نوزاد شناسائي شده و بدون امكان رزرو جا ( صندلي ) حداكثر 10% از بهاي مسير مسافرت را پرداخت مي نمايند. همچنين 10 كيلوگرم بار مجاز براي اين مسافر توسط هواپیمایی قشم به صورت مجاني حمل خواهد شد.

مسافرين بالاتر از 2 سال و كمتر از 12 سال تمام ، تحت عنوان كودك با حق رزرو جا ( صندلي ) حداكثر 50%در پروازهاي داخلي و%75 درپروازهاي بين المللي بهاي بليط مسير مسافرت را پرداخت مي نمايند و مانند يك مسافر بزرگسال امکان حمل بار مجاز را توسط هواپیمایی قشم دارا خواهند بود.

 

نوزاد با همراه

در اين شرايط ، نوزاد توسط مسافر بزرگسال ( 12 سال تمام ) همراهي خواهد شد . در صورتي كه يك مسافر بزرگسال قصد همراهي با دو نوزاد را داشته باشد ، بر اساس ضوابط يكي از دو نوزاد ، با حق رزرو جا ، كودك تلقي شده و مي بايست 50% بهاي كامل بليت درمسيرهاي داخلي و %75 در مسيرهاي بين المللي مسافرت را پرداخت نمايد.

 

کودکان بدون همراه unaccompanied Minor

مسافرين بين 5 تا 12 سال سن ، مي توانند در مسيرهاي پروازي هواپیمایی قشم بدون حضور همراه در سفر ، مسافرت نمايند . بر اساس مقررات هواپیمایی قشم به منظور افزايش سطح خدمات و ايمني در خصوص پذيرش و تحويل كودك بدون همراه ، صدور بليت براي اين گروه از مسافران تنها با تكميل فرم كودك بدون همراه و امضا آن توسط ولي ، يا ارائه مدرك مثبته به عنوان قيم كودك و نيز با ارائه وكالتنامه رسمي از طرف ولي يا قيم به شخص ثالث صورت خواهد پذيرفت.در صورتيكه مسير پروازي كودك رفت و برگشتي باشد، به دليل احتمال عدم حضور ولي يا قيم و يا شخص تعيين شده در مقصد ، تكميل فرم مربوط جهت برگشت كودك در دفتر صادركننده بليت در مبدا و درج مهر دفتر صادر كننده الزامي مي باشد.

 

مسافرين زير قبل ازپروازبايد مجوز پزشكي از هواپیمایی قشم در يافت نمايند: 

- مسافريني كه دچاربيماري هاي مسري و واگيردار باشند.

- مسافريني كه به دليل بيماري يا شرايط فيزيكي ، رفتارهاي غير طبيعي و نا معمول نشان مي دهند كه راحتي و امنيت ديگر مسافران و يا خدمه را بر هم مي زنند و يا خطري براي امنيت و نظم پرواز محسوب مي گردند.

- مسافريني كه نيازمند توجه و يا تجهيزات ويژه جهت حفظ سلامت خود در حين پرواز مي باشند.

- مسافريني كه قادر به استفاده از صندلي هاي معمولي هواپيما نمي باشند.

- مساقرين باردار در مواردي كه مر بوط به بارداري هاي با شرايط خاص مي گردند.

اگر شما يكي از شرايط ذكر شده در بالا را دارا مي باشيد دريافت مجوز پزشكي هواپیمایی قشم ضروري است. فرم اطلاعات پزشكي بايد به تائيد پزشك خودتان و همچنين مركز پزشكي هواپیمایی قشم رسيده باشد.يك نسخه از اين مجوز بايد 48 ساعت قبل از پر واز به آژانس مورد نظر ارايه گردد. نسخه ديگري هم بايد به كاركنان هواپیمایی قشم در بخش پذيرش تحويل داده شود..

مي توانيد از آژانس مسافرتي اين فرم را در يافت نماييد.

 

  

اطلاعات تماس

مرکز تماس و آدرس شرکت

تلفن گویا

47999-(21)98+

دفتر نمایندگی

تهران، جاده مخصوص کرج، روبروی سه راه فرودگاه مهرآباد، خیابان شهید ریاحی، پلاک 12