سایت رسمی هواپیمایی قشم

فرم نظرسنجی داخل پرواز

در صورتیکه مسافر پرواز هواپیمایی قشم بوده اید، نظر و امتیازتان را برای این پرواز در این بخش ثبت کنید

فرم پیشنهادات و انتقادات

در صورت تمایل ، پیشنهادات ، نظرات و ایده های تان ، در مورد هواپیمایی قشم را ، در این بخش ثبت نمایید